இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தஞ்சையை வளப்படுத்தும் விண்ணாறு !!!

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தஞ்சையை வளப்படுத்தும் விண்ணாறு !!! தஞ்சை எனும் இந்த பேரூர் பன்னெடுங்காலமாய் உயிர்ப்போடு இயங்கும் ஒரு ஒப்பற்ற நகரம். பல இன மன்னர்களை கண்ட ஓர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நகரம். [...]

1 Read More

இந்தியாவின் முதல் ஆங்கில பள்ளி தஞ்சை செயின்ட் பீட்டர்ஸ்

  தமிழகத்தின் மத்திய மாவட்டங்களான நமது தஞ்சை மற்றும் திருச்சி நீண்ட நெடுங்காலமாக கல்விச்சேவையில் சிறந்து விளங்கி வருகிறது. பண்டைய காலம் தொட்டு இன்றைய நவீன கல்வி வரை திருச்சி மற்றும் தஞ்சை [...]

63 Read More
Contact Us

For Immediate quires Please contact here...

Not readable? Change text. captcha txt