ராஜராஜன்- கருவூறார் ஓவியங்களா ??

ஓவிய ஆர்வலர்கலர்களுக்கும் , வரலாற்று அறிஞர்களுக்கும் ஒரு முடிவு காண இயலாதவாறு சர்ச்சைக்குரிய ஓவியமாய் திகழ்வது ராசராசனும் கருவூர்த் தேவரும் எனக் கூறப்படும் ஓவியமாகும். இக்காட்சித் தொகுப்பில் [...]

0 Read More

208 வயதாகும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் வரலாறு !!!

208 வயதாகும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் வரலாறு !!! பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல இன மன்னர்கள் ஆண்டு நீதி தவறா அரசாட்சி புரிந்த தஞ்சையில் தற்பொழுது இயங்கும் நீதி மன்றம் தோன்றிய வரலாற்றை பார்போம் [...]

0 Read More

யார் அந்த பூச்சாண்டி ..???

பொதுவாக நம் வீட்டில் சிறு குழந்தைகள் குறும்பு செய்தாலோ அல்லது உணவு உன்ன மறுத்தாலோ நம் தாய்மார்கள் பூச்சாண்டி வராறான் வந்தா உன்ன புடிச்சிட்டு போய்டுவான் என்று பயம் காட்டுவார்கள். நம்மிடையே நீண்ட [...]

0 Read More
Contact Us

For Immediate quires Please contact here...

Not readable? Change text. captcha txt