இராசராச சோழன் காலத்து “பாண்டிய குலாசனி வளநாடு”

சென்ற மாதம் நண்பர் ஒருவர் ஒரு சந்தேகம் கேட்டார் அன்று இருந்த சில வேலை பளுவில் பிறகு சொல்கிறேன் என்று கூறினேன் பிறகு அவரும் அதை மறந்து போனார் நானும் மறந்துவிட்டேன். நேற்று வேறு ஒரு செய்தியை [...]

10 Read More

கார்நாக் கற்கள் – மர்மலோகம் PART 3

ஒரே இடத்தில் நாம் எவ்வளவு நேரம் நிற்க முடியும்? சிலரால் சில நிமிடங்களும், சிலரால் சில மணி நேரங்களும் முடியும். ஆனால் ஒரே இடத்தில் சுமார் 6500 ஆண்டுகளாக சில கற்கள் நிற்கிறது.. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல [...]

5 Read More
Contact Us

For Immediate quires Please contact here...

Not readable? Change text. captcha txt