அம்மா

அணுவாய் இருந்த என்னகு உயிர் கொடுத்தாய்.. அணு அணுவாய் உன்னக்கு வலி கொடுத்தேன்.. ஆனால் நீயோ நான் அழாமல் இருக்க உன் மடி கொடுத்தாய்! உன் தூக்கத்தை பல நாள் நான் கெடுத்தேன்! ஆனால் நீ உன் சேலையை [...]

6 Read More

ராணிஸ் டவர் – தஞ்சையின் மற்றுமொரு நினைவுச் சின்னம்

தஞ்சை ஒரு பழமையான நகரம் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக உயிர்ப்புடன் இயங்கும் ஒரு ஒப்பற்ற நகரம். இந்த தஞ்சை நகரில் ராஜராஜன் அமைத்த பெருயுடையார் கோவில்,நாயக்கர்கள் கட்டிய அரண்மனை என்று பல்வேறு காலகட்டங்களில் [...]

13 Read More
By
Posted

பாண்டிய மன்னன் எழுப்பிய தஞ்சை பெரியகோவில் உலகாண்ட நாயகி ஆலயம்

உலக நாயகி: சக்தி இல்லையெனில் சிவன் இல்லை, சிவன் இலலையெனில் சக்தி இல்லை. சக்தி சிவனுக்கு இணையானவள், அதை நிருபிக்கவே சக்தி பாதி சிவன் பாதியாய் அர்த்தனாரிஸ்வரர் கோலம் கொண்டார் சிவ பெருமான்.  எல்லா [...]

10 Read More
Contact Us

For Immediate quires Please contact here...

Not readable? Change text. captcha txt